معرفی شرکت واسپاری عظیم خودرو

اطلاعات شرکت واسپاری عظیم خودرو

شرکت واسپاری عظیم خودرو درتاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ با شماره ثبت ۴۸۶۲۶۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۷۱۷۶۳ و شماره اقتصادی ۴۱۱۵۱۳۵۴۸۳۱۸به شماره ثبت روزنامه رسمی ۱۳۹۴۳۰۴۰۰۹۰۱۱۱۷۷۲۵ تاسیس گردید . شماره مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲۱۶۳۴۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ است.

موضوع اصلی شرکت : خرید انواع کالاو اموال منقول و غیر منقول ( مطابق بند الف و ب ماده ۵ دستورالعمل تاسیس ، فعالیت و نظارت برشرکت های لیزینگ مصوب ۱۶/۰۴/۱۳۸۶ شورای پول و اعتبار ) و واگذاری آنها به متقاضیان درقالب عقود اجاره به شرط تملیک و یا فروش اقساطی است .

سرمایه شرکت : مبلغ شصت میلیاردریال می باشد که درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ توسط موسسین پرداخت گردیده است .

دفتر مرکزی شرکت :تهران ، خیابان احمدقصیر ، خیابان ششم ، پلاک ۱۳،طبقه دوم

شماره تلفن و فکس: ۰۲۱-۸۸۵۳۴۶۹۷

کد پستی: ۱۵۱۴۷۱۸۵۱۳

مدیران شرکت :

آقای عباس خلجی (رئیس هیأت مدیره )

آقای محمدرضا جمشیدی ( نائب رئیس هیأت مدیره )

آقای محسن ملکی آدرانی ( مدیرعامل و عضوهیأت مدیره )

آقای پرهام فتح الهی ( عضو هیأت مدیره )

آقای آرین قلی پور( عضو هیأت مدیره )

خانم مهسا حاجی محمد ابراهیم طهرانی(بازرس اصلی شرکت)

آقای غلام رضا نظری(بازرس علی البدل شرکت)