تسهیلات خودرو

1مدارک مورد نیاز

1-اصل و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی
۲-اصل و فتوکپی سند مالکیت و یا اجاره نامه محل سکونت
۳-اصل و فتوکپی آخرین قبض پرداختی برق ،تلفن ثابت و تلفن همراه
۴-درصورتی که وام گیرنده فاقد دسته چک باشد،اصل و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی،اصل و فتوکپی سند مالکیت و یا اجاره نامه محل سکونت،اصل و فتوکپی آخرین قبض پرداختی برق، تلفن ثابت و تلفن همراه از شخص ثالث اخذ گردد.
۵-ارائه صورتحساب ۳ماهه از بانک
۶-گواهی امضاء دفترخانه
۷-شماره حساب شرکت واسپاری عظیم خودرو: ۱-۱۳۹۶۰۰۰۰-۸۱۸-۱۵۱ بانک اقتصاد نوین شعبه قلهک
۸-ارائه اصل و فتوکپی حواله واریز شده به حساب شرکت واسپاری عظیم خودرو
۹-قیمت های اعلامی به صورت علی الحساب می باشد و قیمت نهایی بر اساس قیمت روز خودروساز و در زمان تحویل خودرو محاسبه و منظور می گردد
2شرایط چک

1-عدم دریافت چک از پست بانک و موسسات مالی و اعتباری
۲-فراگیر بودن چک-چک های سنتی مورد قبول نمی باشد.(چکها الزاماً مکانیزه و آنلاین و قابل در یافت در تمامی شعب بانکی باشد.)
۳-چک سوراخ و پانچ شده نباشد.
۴-مطابقت تاریخ چک از نظر عدد با حروف.
۵- مطابقت مبلغ چک از نظر عدد با حروف.
۶-صدور چک فقط در وجه واسپاری عظیم خودرو.
۷-فاقد مخدوشی متن چک / فاقد قلم خوردگی(کلمات پر رنگ شده نیز مورد قبول نمی باشد.)
۸-عدم پشت نویسی چک ها.در صورت مخدوش بودن امکان پشت نویسی میسر نبوده و چک می بایست تعویض گردد.
۹-کنترل و رویت امضاء صاحب چک در حضورنماینده شرکت الزامی است.
۱۰-چنانچه متقاضی فاقد چک شخصی جهت پرداخت وام باشد می تواند از چک های شخص ثالث جهت پرداخت استفاده نماید و به همراه گواهی امضاء صادر کننده چک که توسط دفاتر اسناد رسمی صادر می گردد از مشتری دریافت گردد.
۱۱- در مواردی که چک دهنده شخص ثالث باشد،الزاماً درج عبارت” پرداخت وجه چک توسط اینجانب ضمانت می گردد.” توسط متقاضی ظهر نویسی و امضاء گردد.
۱۲- اخذ کپی کارت ملی صاحب چک(شخص ثالث)- مشخصات صاحب چک در سامانه اعتبار سنجی بانک مرکزی بررسی می گردد.
۱۳-مشخصات صاحب چک(شخص ثالث) می بایست در وب سایت شرکت و در قسمت مشخصات ضامن درج گردد.امضای شخص صادر کننده چک در فرم واگذاری خودرو الزامیست.
۱۴- موارد مهر امضاء و اثر انگشت برروی چک توسط صاحب حساب مورد قبول نمی باشد.
۱۵- کنترل درج شماره حساب صاحب چک برروی چک(به صورت خوانا و چاپی)
۱۶-تأییدیه حساب جاری فعال بانکی و یا پرینت گردش حساب جاری فعال ممهور به مهر بانک حداقل برای آخرین دوره سه ماهه