واحد بازاریابی و فروش شرکت واسپاری عظیم خودرو

اطلاعیه

(1396/06/23)

بدینوسیله به اطلاع می رساند، از روز شنبه مورخ 1396/06/25 تا اطلاع ثانوی صرفاً به متقاضیانی که 50 درصد بهای خودرو را به صورت پیش پرداخت واریز نمایند، تسهیلات ارائه می گردد.

با احترام
واحد بازاریابی و فروش